19 ondertekeningen

Manifest BMJ 2010

Bmj_logo_twit

“Toekomst van de Jeugdzorg of het kind met het badwater…”

PETITIE

Wij

Medewerkers, belanghebbenden, betrokkenen, in en om de jeugdzorg in Nederland.

constateren

De werkers in de jeugdzorg worden overspoeld door steeds meer bureaucratie, informatie en regelgeving, waardoor zij hun echte werk niet meer kunnen uitvoeren.
Bestuurders zijn het vaak oneens met elkaar, het ontbreekt hen aan een gezamenlijke visie, we worden overspoeld door informatie en regelgeving, waarom moeten we ons altijd maar weer verantwoorden bij negatieve publicaties, de bezuinigingen geven extra (financiële) problemen bij veel BJZ’s, daarmee caseloadverhoging voor de ‘achterblijvers’, er is veel onrust bij de toegang, veel overkomt ons, wordt op ons bordje gegooid, hulp kan/mag niet meer aan de voordeur worden geleverd (zie evaluatie Wet op de Jeugdzorg: “de vrijwillige jeugdhulpverlening heeft een grote kans gemist”).
Moeten we ons nog langer laten leiden door de gedachte, dat het politiek gezien allemaal al een gelopen race is en dat veel collega-hulpverleners zich al met dat idee verzoend hebben?
Nee dus: De BMJ roept iedereen op om onderstaande uitgangspunten te ondersteunen en de politiek er toe op te roepen, deze te honoreren middels nieuw beleid.

en verzoeken

BJZ moeten alle hulpverlening JHV (Jeugd Hulp Verlening), AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling), JB (Jeugd Bescherming) en JR (Jeugd Reclassering) in huis hebben. Indicaties in het vrijwillige kader afschaffen. Niet langer het accent op indiceren. Meer tijd voor de cliënt. Minder bureaucratie. Een landelijk uniform registratiesysteem voor alle BJZ’s. Geef professionals vertrouwen en minimaliseer de verantwoording.

We accepteren dus niet langer dat de BJZ’s worden uitgekleed, maar eisen dat deze opnieuw weer worden opgetuigd zoals oorspronkelijk de bedoeling was, middels outreachend motiverend hulpverlenen met voldoende tijd voor de client.

1. JHV: De toegang tot de vrijwillige hulpverlening: hier moet de gelegenheid worden geboden om ook echt hulp te verlenen zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
2. AMK: Geen knip tussen advies-, consult-, meldpunt- en onderzoeksfunctie (AMK).
3. Jeugdbescherming:
a. weg met de vaste protocollen en geef de werker de creativiteit en dus ook de ruimte
b. meer eenduidigheid in de (IJ-) documenten,
c. Maximale caseload moet perse gehandhaafd: dwz 17 cases per werker op teamniveau.
4. Jeugdreclassering: Lik-op-stuk-beleid moet eindelijk eens vorm krijgen.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

 • bijna 5 jaar geleden Jetty van Gent Heerhugowaard beleidsmedewerker
 • bijna 6 jaar geleden Olette Ruwen Emmen
 • bijna 6 jaar geleden Ilona Berg Assen Jeugdreclassering
 • ongeveer 5 jaar geleden André Verroen Gieterveen Casemanager
 • ongeveer 5 jaar geleden Gea Jalving Emmen Casemanager
 • ongeveer 5 jaar geleden Peter de Jong Helmond
 • ongeveer 5 jaar geleden Marjon Boezen Sleen Casemanager Aanmeld- en Acceptatieteam Bureau Jeugdzorg Drenthe
 • ongeveer 5 jaar geleden Annemarie van de Ruit Huissen maatschappelijk werk, AMK
 • ongeveer 5 jaar geleden Lavina Lourens Tiendeveen Casemanager in Emmen
 • ongeveer 5 jaar geleden Margreet Timmer Emmen Gezinsvoogd
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Herman Pierie Emmen casemanager
 • ongeveer 5 jaar geleden a braaksma alkmaar oud gezinsvoogd en praktijkleider
 • ongeveer 5 jaar geleden G.F. Boelens Groningen Casemanager BJZ Drenthe
 • ongeveer 5 jaar geleden Trineke Spijkerman Emmen casemanager
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Nienke Bergman Groningen, werkzaam in Emmen Casemanager
 • ongeveer 5 jaar geleden Peter Lucassen Tubbergen praktijkleider jeugdbescherming BJzO
 • ongeveer 5 jaar geleden Petra Rozeboom Wildervank werkzaam in Emmen Werkbegeleider vrijwillig kader