3 ondertekeningen

Lokale politici tegen regeringsdeelname PVV

Bij het formeren van het nieuwe kabinet wordt de stem van de grootste politieke partij van ons land, namelijk de plaatselijke partijen, niet gehoord. Door deze petitie kunnen leden van plaatselijke politieke partijen zich laten horen.

PETITIE

Wij

Leden van plaatselijke politieke partijen en overige bezorgde Nederlanders en Mede-landers.

constateren

Hoewel de PVV geen bewindslieden gaat leveren, heeft de partij bij samenwerking met VVD en CDA natuurlijk wel veel invloed. Daarmee gaat een partij die voornemens is grote bevolkingsgroepen te discrimineren feitelijk deel uitmaken van onze regering. Wij als lokale partijen vinden het niet acceptabel dat een dergelijke partij gaat meeregeren.

en verzoeken

De leden van de Tweede Kamer niet akkoord te gaan met een regering met deelname of gedoogsteun van de PVV.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • meer dan 5 jaar geleden Douwe Oosterveen Zuidwolde
  • meer dan 5 jaar geleden anoniem
  • meer dan 5 jaar geleden anoniem