642 ondertekeningen

Litt ús heare!

Cvk_ritmyk_de_goeie_kl

Het voornemen van de raad van de gemeente Littenseradiel om de subsidiering van het
Centrum voor de Kunsten & Ritmyk, zoals het in de huidige vorm bestaat, in 2014 geheel stop te zetten, laten wij niet geruisloos gebeuren. Daarom deze petitie en een protestconcert op 21 oktober: LITT... ÚS HEARE!!!

PETITIE

Wij

Leerlingen, ouders van leerlingen, docenten en directie van het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk,en natuurlijk alle andere liefhebbers van Kunst en Cultuur in de gemeente Littenseradiel.

constateren

wij zijn ontzettend TROTS op onze docenten, leerlingen en cursisten, korpsen, koren, ensembles en alle andere verenigingen en organisaties waar je leerlingen en cursisten kunt vinden, die zijn opgeleid door het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk. Wij zouden het verschrikkelijk vinden dat alle investering, talent, kwaliteit en vooral een voorziening als deze de inwoners van de gemeente Littenseradiel ontzegd zou worden. Kapitaalvernietiging dus!

en verzoeken

Wij willen behoud van de culturele educatie in de gemeente Littenseradiel. We willen dat het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk kan blijven voortbestaan in deze gemeente en leerlingen volledig en kwalitatief hoogstaand kunst-onderwijs kunnen blijven volgen. Onderwijs gegeven door professionele docenten, waarbij doorstroming naar korpsen, koren en andere culturele instellingen in deze gemeente gewaarborgd blijft.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

 • ongeveer 4 jaar geleden sophie bakker abbega
 • meer dan 4 jaar geleden Lysbeth Koornstra Wommels
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden a santema sneek
 • meer dan 4 jaar geleden Wim Walda eigenaar www.grootsneek.nl Sneek
 • meer dan 4 jaar geleden Ellen Postma Bolsward docente dwarsfluit CvK en muziek op Marnecollege.
 • meer dan 4 jaar geleden Marith Venderbosch Leeuwarden Student docent theater
 • meer dan 4 jaar geleden Pier de Vries Easterein
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Nynke Dijkstra Oosterwierum
 • meer dan 4 jaar geleden E. Mulder-Kampen Easterwierrum âld-beukerliedster
 • meer dan 4 jaar geleden G. Mulder Easterwierrum âld-direkteur basisskoalle
 • meer dan 4 jaar geleden Petra Oostenveld Allingawier
 • meer dan 4 jaar geleden Tryntsje van der Meer Easterwierrum
 • meer dan 4 jaar geleden F.L. Ditzel Harlingen
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden teatske flapper de jong gaastmeer koor
 • meer dan 4 jaar geleden Anke Rixt Bouma Tzum
 • meer dan 4 jaar geleden Ernst Buurma Leeuwarden
 • meer dan 4 jaar geleden Martin Leegstra Boelenslaan Muzikant
 • meer dan 4 jaar geleden Linde Andriol Wjelsryp
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Lieske van Vliet Abbega
 • meer dan 4 jaar geleden Henk Hoekman Burgwerd
 • meer dan 4 jaar geleden Doete Stenekes Wommels
 • meer dan 4 jaar geleden Meine Verbeek Wommels
 • meer dan 4 jaar geleden Ilse Ambergen Groningen
 • meer dan 4 jaar geleden Maria Haagsma Dronrijp
 • meer dan 4 jaar geleden Mascha Heessels Wijchen
 • meer dan 4 jaar geleden Rob Appelboom Wommels
 • meer dan 4 jaar geleden Roelof Rusticus Tzum Muziekant
 • meer dan 4 jaar geleden Jeroen Oosterwijk Mantgum actieve muziekant
 • meer dan 4 jaar geleden Bob Bekema Bolsward dirigent
 • meer dan 4 jaar geleden Hans van de Wouw Bolsward Voorzitter BOOG
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden klaasje postma britswert
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Freark smink Britswert akteur
 • meer dan 4 jaar geleden Nynke de Groot Mantgum
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Jannie Brandsma Parrega zangdocent Ritmyk
 • meer dan 4 jaar geleden Geartsje de Vries Jorwert meiwurkster Omrop Fryslân
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Jose Slots Sneek
 • meer dan 4 jaar geleden Anna Christien Piebenga Mantgum
 • meer dan 4 jaar geleden Carla van der Heijde Akkrum
 • meer dan 4 jaar geleden Marcel de Walle Easterlittens
 • meer dan 4 jaar geleden Nynke van Oosten Drachten

Blader door alle 642 ondertekeningen via alle ondertekeningen.