642 ondertekeningen

Litt ús heare!

Cvk_ritmyk_de_goeie_kl

Het voornemen van de raad van de gemeente Littenseradiel om de subsidiering van het
Centrum voor de Kunsten & Ritmyk, zoals het in de huidige vorm bestaat, in 2014 geheel stop te zetten, laten wij niet geruisloos gebeuren. Daarom deze petitie en een protestconcert op 21 oktober: LITT... ÚS HEARE!!!

PETITIE

Wij

Leerlingen, ouders van leerlingen, docenten en directie van het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk,en natuurlijk alle andere liefhebbers van Kunst en Cultuur in de gemeente Littenseradiel.

constateren

wij zijn ontzettend TROTS op onze docenten, leerlingen en cursisten, korpsen, koren, ensembles en alle andere verenigingen en organisaties waar je leerlingen en cursisten kunt vinden, die zijn opgeleid door het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk. Wij zouden het verschrikkelijk vinden dat alle investering, talent, kwaliteit en vooral een voorziening als deze de inwoners van de gemeente Littenseradiel ontzegd zou worden. Kapitaalvernietiging dus!

en verzoeken

Wij willen behoud van de culturele educatie in de gemeente Littenseradiel. We willen dat het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk kan blijven voortbestaan in deze gemeente en leerlingen volledig en kwalitatief hoogstaand kunst-onderwijs kunnen blijven volgen. Onderwijs gegeven door professionele docenten, waarbij doorstroming naar korpsen, koren en andere culturele instellingen in deze gemeente gewaarborgd blijft.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

 • meer dan 4 jaar geleden sophie bakker abbega
 • ongeveer 5 jaar geleden Lysbeth Koornstra Wommels
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden a santema sneek
 • ongeveer 5 jaar geleden Wim Walda eigenaar www.grootsneek.nl Sneek
 • ongeveer 5 jaar geleden Ellen Postma Bolsward docente dwarsfluit CvK en muziek op Marnecollege.
 • ongeveer 5 jaar geleden Marith Venderbosch Leeuwarden Student docent theater
 • ongeveer 5 jaar geleden Pier de Vries Easterein
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Nynke Dijkstra Oosterwierum
 • ongeveer 5 jaar geleden E. Mulder-Kampen Easterwierrum âld-beukerliedster
 • ongeveer 5 jaar geleden G. Mulder Easterwierrum âld-direkteur basisskoalle
 • ongeveer 5 jaar geleden Petra Oostenveld Allingawier
 • ongeveer 5 jaar geleden Tryntsje van der Meer Easterwierrum
 • ongeveer 5 jaar geleden F.L. Ditzel Harlingen
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden teatske flapper de jong gaastmeer koor
 • ongeveer 5 jaar geleden Anke Rixt Bouma Tzum
 • ongeveer 5 jaar geleden Ernst Buurma Leeuwarden
 • ongeveer 5 jaar geleden Martin Leegstra Boelenslaan Muzikant
 • ongeveer 5 jaar geleden Linde Andriol Wjelsryp
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Lieske van Vliet Abbega
 • ongeveer 5 jaar geleden Henk Hoekman Burgwerd
 • ongeveer 5 jaar geleden Doete Stenekes Wommels
 • ongeveer 5 jaar geleden Meine Verbeek Wommels
 • ongeveer 5 jaar geleden Ilse Ambergen Groningen
 • ongeveer 5 jaar geleden Maria Haagsma Dronrijp
 • ongeveer 5 jaar geleden Mascha Heessels Wijchen
 • ongeveer 5 jaar geleden Rob Appelboom Wommels
 • ongeveer 5 jaar geleden Roelof Rusticus Tzum Muziekant
 • ongeveer 5 jaar geleden Jeroen Oosterwijk Mantgum actieve muziekant
 • ongeveer 5 jaar geleden Bob Bekema Bolsward dirigent
 • ongeveer 5 jaar geleden Hans van de Wouw Bolsward Voorzitter BOOG
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden klaasje postma britswert
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Freark smink Britswert akteur
 • ongeveer 5 jaar geleden Nynke de Groot Mantgum
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Jannie Brandsma Parrega zangdocent Ritmyk
 • ongeveer 5 jaar geleden Geartsje de Vries Jorwert meiwurkster Omrop Fryslân
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Jose Slots Sneek
 • ongeveer 5 jaar geleden Anna Christien Piebenga Mantgum
 • ongeveer 5 jaar geleden Carla van der Heijde Akkrum
 • ongeveer 5 jaar geleden Marcel de Walle Easterlittens
 • ongeveer 5 jaar geleden Nynke van Oosten Drachten

Blader door alle 642 ondertekeningen via alle ondertekeningen.