1 ondertekening

Culturele & Maatschappelijke Vorming - HOGESCHOOL LEIDEN - Moet blijven!

"De maatschappelijke opdracht aan CMV-professionals is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid aan de samenleving." (A&O 2.0, blz. 25)

En juist in tijden waarin iedereen klaagt over de sociale afbraak van de samenleving, moet deze opleiding verdwijnen.

Teken deze petitie voor het behoud!

PETITIE

Wij

Studenten CMV
Studenten algemeen
Beroepsprofessionals
Maatschappelijk betrokken mensen

constateren

In tijden waarin iedereen klaagt over sociale afbraak van de samenleving, moet deze opleiding verdwijnen.

en verzoeken

Wat de samenleving nodig heeft zijn goed opgeleide mensen die zichzelf willen inzetten voor versterking van het maatschappelijk welbevinden van (groepen) mensen.

Mensen ondersteuning bieden bij het dagelijks leven of invulling van vrije tijd is een goed pleidooi voor dit zeldzame non-profit vakgebied.

Een betere maatschappij begint bij jezelf. Teken deze petitie!

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • meer dan 4 jaar geleden anoniem