10 ondertekeningen

Corporate Financial Management 3.4 Herkansing

Wij studenten zijn ontevreden over de kwaliteit van de colleges Corporate Financial Management en de kwaliteit van de examens.

Met deze petitie proberen wij om studenten een mogelijkheid te geven voor een extra herkansing.

PETITIE

Wij

Studenten van de VU Amsterdam die het vak Corporate Financial Management 3.4 hebben gevolgd tijdens het studiejaar 2010/2011 in periode 4.

constateren

Wij hebben ervaren dat de theorie van de colleges niet aansloot bij het boek en dat de stof op het tentamen hier dus ook niet mee was te vergelijken. De lessen waren onduidelijk en het Engels van de professor was ver onder de maat. Wij hebben nooit een oefententamen ontvangen, ook het eerste examen mochten we niet meenemen, terwijl dit wel in het examen regelement van de school staat.

en verzoeken

Daarom vraag ik medestanders voor de volgende petitie:
Vindt u samen met mij dat de uitleg tijdens de colleges, het aanreiken van oefenstof voor het examen en de consistentie van de verschillende examens onder de maat waren. En dat mensen die eventueel een extra herkansing nodig hebben hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • ongeveer 4 jaar geleden sinterklaas, ach mijn opleiding sloot ook niet aan bij mijn huidige functie. Geld en cadeaus uitgeven dat er niet is moet je overlaten aan een expert, dat blijkt maar weer. spanje weldoener
  • meer dan 4 jaar geleden anoniem
  • meer dan 4 jaar geleden Marco Copier Odijk Student (vak gehaald)
  • meer dan 4 jaar geleden J. van Boom Amsterdam
  • meer dan 4 jaar geleden anoniem
  • meer dan 4 jaar geleden Marten Noordraven Utrecht
  • meer dan 4 jaar geleden Shante L Amsterdam
  • meer dan 4 jaar geleden John Puts Amsterdam
  • meer dan 4 jaar geleden anoniem
  • meer dan 4 jaar geleden Steven Zweegers Neerpelt Student