6 ondertekeningen

Bibliotheek in Menameradiel moet blijven

Het college heeft voorgesteld €100.450,- op het bibliotheekwerk te bezuinigen. Dit betekent: geen bibliotheekvestiging meer in Menameradiel. De bieb is een basisvoorziening! Ze maakt lezen, leren en je informeren makkelijker, leuker en voor iedereen toegankelijk.
Bieb + Lytse Biebs moeten blijven

PETITIE

Wij

Betrokkenen bij het bibliotheekwerk, gebruikers en supporters van de bibliotheek Menaldumadiel

constateren

dat de bibliotheek in Menaldumadiel van groot belang is voor de samenleving. Het is belangrijk dat de bibliotheek zichtbaar en bereikbaar is, zodat de bevolking, de scholen en de kinderen gebruik kunnen blijven maken van boeken, media en hulp bij lezen, leren en verantwoord mediagebruik.

en verzoeken

dat de vaste vestiging van de bibliotheek en de Lytse Biebs in Menaldumadeel blijven bestaan.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • meer dan 4 jaar geleden Riemy Kroes Dronrijp
  • meer dan 4 jaar geleden froukje ten hoeve boksum leerkracht
  • meer dan 4 jaar geleden A. van der Wal Dronryp
  • meer dan 4 jaar geleden T. Mollema Dronrijp
  • meer dan 4 jaar geleden Petra Achterhof Stiens
  • meer dan 4 jaar geleden I.Scheeper Leeuwarden