299 ondertekeningen

Bevries nieuwbouw en uitbreidingen veehouderij in Gemert-Bakel

Logo_petitie_gb

Verontruste en bezorgde inwoners uit de gemeente Gemert-Bakel vinden dat de gemeente geen bouwvergunningen meer dient te verstrekken voor uitbreiding, verplaatsing en nieuwbouw van veestallen, totdat uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er geen nadelige effecten zijn op de volksgezondheid.

PETITIE

Wij

verontruste en bezorgde inwoners van de gemeente Gemert-Bakel,

constateren

dat er binnen de gemeente Gemert-Bakel nog steeds ruimschoots wordt meegewerkt aan de bouw en uitbreiding van veestallen, waardoor de veestapel (met name varkens, kippen en nertsen) onverminderd blijft groeien. Wij maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkelingen, omdat de intensieve veehouderij verantwoordelijk is voor de uitstoot van onder meer bijzonder kleine stofdeeltjes (in vakjargon PM 2,5). Deze deeltjes kunnen endotoxinen bevatten. Dit zijn gifstoffen die afkomstig zijn van bacteriën. Deze deeltjes, ook wel ‘fijnstof’ genoemd, kunnen niet doelmatig met luchtwassers worden verwijderd. Daarom start binnenkort een onderzoek naar het effect van dit fijnstof op de volksgezondheid.

Binnen de gezondheidszorg wordt al jaren geworsteld met de MRSA-bacterie die resistent is tegen behandeling met alle reguliere antibiotica. MRSA komt veel voor onder varkens én onder veehouders en hun familieleden. Dit zorgt nu reeds voor allerlei complicaties en hoge kosten binnen de gezondheidszorg. Maar ook recente uitbraken van Q-koorts bij geiten én mensen, ook binnen de gemeente Gemert-Bakel, toont aan dat het houden van grote hoeveelheden dieren in de nabijheid van woonkernen beslist niet zonder risico is. En dan hebben we het nog niet gehad over het mestprobleem, de stankoverlast, bodem- en watervervuiling, aantasting van het landschap en de leefbaarheid van mensen in kernen als Elsendorp en De Rips.

Wij vinden bovenstaande ontwikkelingen onverantwoord

en verzoeken

de gemeente Gemert-Bakel de afgifte van bouwvergunningen in het kader van verplaatsingen, uitbreidingen en nieuwbouw van veestallen binnen de gemeente met onmiddellijke ingang te bevriezen. Wij vinden het niet langer acceptabel dat het college van burgemeester en wethouders zich verschuilt achter hogere overheden, maar eindelijk zelf zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. Hierbij beroepen we ons op het voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in het Europese Verdrag op het milieurecht.

Daarin staat dat overheden en bedrijven geen onomkeerbare beslissingen mogen nemen zolang er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat omtrent de risico’s voor de volksgezondheid. Om die reden verzoeken wij de gemeente Gemert-Bakel geen vergunningen meer te verlenen voor het verplaatsen, uitbreiden of realiseren van nieuwbouw van intensieve veehouderijen, totdat uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er geen nadelige effecten zijn op de volksgezondheid.

Deze petitie heeft status in behandeling en is daarom niet ondertekenbaar.

 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Maria peters -kanters Handel NR.BR.
 • meer dan 4 jaar geleden Frits Haenen Gemert Seniorenraad en WMO-adviesraad in Gemert-Bakel
 • meer dan 4 jaar geleden Anka Pepers Handel
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • bijna 5 jaar geleden Mariëtte Diezenberg-van Lankveld Gemert
 • bijna 5 jaar geleden willy smit amsterdam
 • bijna 5 jaar geleden Erica Scherpenzeel Erichem
 • bijna 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Maria van der Velden Gemert inwoner van Gemert
 • ongeveer 5 jaar geleden Rob de Haas Gemert
 • ongeveer 5 jaar geleden Ineke van Lankveld Gemert
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden S van Dongen de Mortel
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden A.J.van Duynhoven Venhorst
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Annelies Rooijakkers Gemert-Bakel
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden jan bekx Gemert tegen de grijp- en graaicultuur in de agrarische sector
 • ongeveer 5 jaar geleden wim Toonen Gemert
 • ongeveer 5 jaar geleden SP Gemert-Bakel
 • ongeveer 5 jaar geleden Jos Burghouts Nistelrode oud internist
 • ongeveer 5 jaar geleden jbm van doorn gemert
 • ongeveer 5 jaar geleden Franka Seijbel- van Geffen Maurik
 • ongeveer 5 jaar geleden Antoinet Swinkels de Rips
 • ongeveer 5 jaar geleden Peter van den Elsen, vindt dat de huidige landbouwontwikkelingen een industrieel karakter hebben en als zodanig moeten worden behandeld. Het gevoel van lichamelijke veiligheid is ons grootste geestelijke goed. Esdonk, Gemert Psychotherapeut
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Ingrid Geerts Handel
 • ongeveer 5 jaar geleden Dymphie Louwers De Rips
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Ton Kempers De Rips
 • ongeveer 5 jaar geleden A Schepers-Kieft De Rips
 • ongeveer 5 jaar geleden M.J. de Graaf de Rips
 • ongeveer 5 jaar geleden Johan Schepers De Rips Bestaande ondernemers mogen wat mij betreft uitbereiden cq vernieuwen maar stop met de megastallen
 • ongeveer 5 jaar geleden Erik van Dalen Gemert
 • ongeveer 5 jaar geleden Jose Adam Handel
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden j.w.j. rooijakkers bakel
 • ongeveer 5 jaar geleden h.j. nieweg Gemert
 • ongeveer 5 jaar geleden B. Nieweg Gemert
 • ongeveer 5 jaar geleden Judith Verschuren Eindhoven Vertaler
 • ongeveer 5 jaar geleden Rina School Handel
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem

Blader door alle 299 ondertekeningen via alle ondertekeningen.