257 ondertekeningen

Behoud pand Geldtelder Vredehofstraat 13 Spijkenisse

Vredehofstraat_13_spijkenisse

Het pand Vredehofstraat nr. 13 is één van de laatste woonhuizen in Spijkenisse uit de 19de eeuw, dat nog in vrijwel authentieke staat verkeert. Dit pand dreigt door nieuwbouwplannen te verdwijnen. De LPF wil het pand op de gemeentelijke monumentenlijst laten plaatsen zodat het behouden blijft.

De petitie behoud pand Geldtelder is op 1 december 2011 aangeboden aan de portefeuillehouder Monumentenzorg. Gezien de intentie van de petitie is het aangemerkt als verzoek aan het college om het betreffende pand aan te wijzen als een gemeentelijk monument overeenkomstig het gestelde in de Monumentenverordening Spijkenisse 2009. Het college van Spijkenisse heeft met steun van een ruime raadsmeerderheid (ONS, VVD, PvdA, CDA, Trots op NL, CU/SGP, SP en D66) besloten pand Geldtelder niet op de nog op te stellen gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

De argumentatie is dat het pand Geldtelder als verloren moet worden beschouwd. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kan in alle redelijkheid en billijkheid de eigenaar in de huidige situatie niet worden gedwongen tot herstel (met omvangrijke kosten) van het pand waarvan zowel het interieur als belangrijke en deels constructieve delen van het exterieur bij de recente brand ernstig (en zeer waarschijnlijk onherstelbaar) zijn aangetast. Aanwijzing als gemeentelijk monument heeft dan ook relatief weinig nut omdat enerzijds de brand de monumentale waarde dusdanig heeft aangetast dat voor het voortbestaan ervan moet worden gevreesd en anderzijds daarmee een eventuele verdere ontwikkeling van het gebied wordt geblokkeerd. Waar het college haar bevindingen op baseert is niet bekend. Het gestelde kan namelijk niet aangetoond worden door middel van onderzoeksresultaten. Het college wil zelfs geen onderzoek laten uitvoeren. Desondanks blijft het college bij haar standpunt dat het pand Geldtelder als verloren moet worden beschouwd. De LPF en Groen Links hebben evenals de Erfgoedvereniging Heemschut en een woordvoerder van het burgerinitiatief krachtige pleidooien gehouden vóór behoud van het historische woonhuis en hebben de onzorgvuldige gang van zaken bij de gemeentelijke afhandeling van de petitie aan de kaak gesteld.

De aanwijzing of afwijzing van gemeentelijke monumenten is een bevoegdheid van het college van Spijkenisse. De afwijzing van pand Geldtelder als gemeentelijk monument staat bovenstaand beargumenteerd. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt dat door het raadsbesluit het doek is gevallen voor het bijzondere historische pand, is dat nog niet helemaal het geval. Dat een pand in de weg staat voor nieuwbouw is geen legitieme reden om een huis niet op de monumentenlijst te plaatsen. Ook kan de mate van monumentale aantasting nog niet met onderzoeksresultaten aangetoond worden. Door de onzorgvuldige gang van zaken in brede zin kan een gang naar de rechter misschien nog soelaas bieden. Momenteel wordt dit onderzocht.

Inmiddels is wel bekend dat het in vervallen staat verkerende historische pand voor 250.000,00 euro te koop is in huidige toestand. De extra kosten voor herstel van de woning vanwege jarenlang geen onderhoud en door de brandschade moeten nog berekend worden. Er is nog geen bouwvergunning voor nieuwbouw en er is ook nog geen sloopvergunning aangevraagd dus alle beschikbare tijd kan nog benut worden om het unieke pand te redden van de sloopkogel.

PETITIE

Wij

De Lokale Politieke Federatie (LPF) in Spijkenisse en ondergetekenden,

constateren

Dat sinds de vaststelling van de Stadsplannen 2010 en 2020 cultureel, historisch erfgoed in Spijkenisse vooral als een sta-in-de-weg ten opzichte van de nieuwbouwprojecten wordt beschouwd,

Dat hierdoor al veel historische bebouwing tegen de vlakte is gegaan,

Dat door de nieuwbouwplannen op en rond pleintje Versteeg een historisch woonhuis uit de 19de eeuw dreigt te verdwijnen,

en verzoeken

Het college van Spijkenisse het historische pand Vredehofstraat nr. 13, dat in vroegere tijden eigendom is geweest van de familie Geldtelder en tegenwoordig eigendom is van een vastgoedonderneming, te behouden voor toekomstige generaties Spijkenissers door dit bijzondere woonhuis als cultureel, historisch erfgoed op de nog op te stellen gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Deze petitie heeft status afgerond en is daarom niet ondertekenbaar.

 • bijna 4 jaar geleden G.H.J.Vogelaar Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden D.E. Wuister Spijkenisse Laat voor ons nageslacht een stukje geschiedenis over.
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden Cees Baas Rhonestraat 25 te Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden D.van Aken Spijkenisse Monumenten maken steden Speciaal afblijven dus !!
 • ongeveer 4 jaar geleden I. Doomernik MSc Spijkenisse Apotheker
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden jan zwaans spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden Coos Wiendels Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden J.Schuller Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden willem vuijk spijkenisse vuykschilderwerken
 • ongeveer 4 jaar geleden c.a.m.kevenaar spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden Tjally J. Everaarts-Bilyam Spijkenisse Pensionado
 • ongeveer 4 jaar geleden F.Geestman Spijkenisse al 40 jaar woonachtig in Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden Jan Bontje SPIJKENISSE onafhankelijk publicist en columnist
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden Johan Haverkotte Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden Eric Beekelaar Utrecht
 • ongeveer 4 jaar geleden WH Lammerts van Bueren Spijkenisse Netwerk & Systeem Engineer
 • ongeveer 4 jaar geleden Ria Terhoeve Spijkenisse inwoner/pensionada
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden Jan van Kranenburg Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden B.E.M. La Feber Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden Els Barendregt Spijkenisse eigenaar reclamebureau Move On communicatie
 • ongeveer 4 jaar geleden W. Cuypers Schinnen
 • ongeveer 4 jaar geleden Ploni Ruighaver Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 4 jaar geleden Ellie de Haas - Netten Spijkenisse Inwoner van Spijkenisse die historie op waarde weet te schatten
 • ongeveer 4 jaar geleden Piet Vrolijk Spijkenisse
 • ongeveer 4 jaar geleden M.W.Lengkeek Spijkenisse
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden A.J. Mol Spijkenisse
 • meer dan 4 jaar geleden F. Buisman Spijkenisse
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Maarten de Roos Spijkenisse
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden A.J.L.Hammers Spijkenisse gepensioneerd werktuigkundige
 • meer dan 4 jaar geleden M.W. den Boer Spijkenisse
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden B.Soet van der Made Hogeweg 89 Spijkenisse

Blader door alle 257 ondertekeningen via alle ondertekeningen.