1.410 ondertekeningen

Alde Feanen bij Earnewâld

Natuurendiertbe_183

NP "De Alde Feanen" hoort bij Earnewâld.
Door een gemeentelijke herindeling in 1984 is het natuurgebied ons ontnomen.

Door opheffing van deze buurgemeente zou dit besluit moeten worden teruggedraaid.

Earnewâld en NP Alde Feanen horen in één gemeente.

PETITIE

Wij

Recreanten,ondernemers,huisje-eigenaren, campinggasten en inwoners van Earnewâld en NP Alde Feanen.

constateren

De gemeenteraad van Boarnsterhim gaat op 30-11-2010 een besluit nemen over het opdeelvoorstel om NP De Alde Feanen bij de gemeente Leeuwarden te voegen.

Earnewâld is bij de toenmalige herindeling in 1984 de Alde Feanen kwijtgeraakt en vindt dat dit wegens emotionele en economisch waarde weer bij de gemeente Tytsjerksteradiel hoort.

en verzoeken

Immers het bezoekerscentrum NP De Alde Feanen ligt in Earnewâld. De natuurbeheerder beheert het gebied vanuit Earnewâld. Huisje-eigenaren in het gebied zijn gericht op Earnewâld. Earnewâld gebruikt het gebied met SKS Skûtsjesilen, spelevaren maar ook voor het schaatsen in de winter. Kortom wie Alde Feanen zegt denkt aan Earnewâld. De kans om na 26 jaar dit gebied weer te herenigen met het dorp is NU. Teken daarom deze petitie. Hartelijk dank.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

 • meer dan 4 jaar geleden Schelte Takoma Leeuwarden
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Ilona van den Brekel Maastricht
 • meer dan 4 jaar geleden klazien sibma drachten
 • meer dan 4 jaar geleden Jelle Mulder Surhuizum
 • meer dan 4 jaar geleden A. van Zon-Knippenberg Earnewâld
 • meer dan 4 jaar geleden Esther van Dorresteijn Gorredijk
 • meer dan 4 jaar geleden J.C.Amelink-Kielstra Garyp
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden W. Bles Heerenveen gepensioneerd
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Liesbeth ten Wolde Hurdegaryp
 • meer dan 4 jaar geleden P van Keimpema Garijp
 • meer dan 4 jaar geleden Sj Rijpstra Wergea
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Emmy Dijkstra Zwolle
 • meer dan 4 jaar geleden Jan Cha Dol Rispens Metslawier
 • meer dan 4 jaar geleden Gooitzen Eggink Boornzwaag
 • meer dan 4 jaar geleden Adrie en Janke van Dorresteijn-Postma Gorredijk
 • meer dan 4 jaar geleden Otto A.Burggraaff Opeinde eigner wenark "Wetterflint" a/d Aldwei
 • meer dan 4 jaar geleden Janneke Vellinga Gytsjerk
 • meer dan 4 jaar geleden Tabe Velink Gytsjerk recreant alde feanen
 • meer dan 4 jaar geleden Sietze en Neeltsje van der Meulen Lippenhuzen âld-ynwenners fan Earnewâld
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Tjeerd Jellema Lelystad
 • meer dan 4 jaar geleden Femke Westerlaan Hurdegaryp
 • meer dan 4 jaar geleden Geeske vd Meulen Nijmegen oud inwoonster Earnewald
 • meer dan 4 jaar geleden Anja van der Hoek Tilburg
 • meer dan 4 jaar geleden Minke Huitema-van der Meulen Neede oud inwoonster
 • meer dan 4 jaar geleden Eliane Beukers Rosmalen
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Dominique Schaapveld Leiden Student en recreant
 • meer dan 4 jaar geleden Kor de Vries Drachten Student
 • meer dan 4 jaar geleden jan smid delfzijl vlak bij Eernewoude geboren
 • meer dan 4 jaar geleden Lieuwe en Tjitske-Rispens Metslawier
 • meer dan 4 jaar geleden Gelske Wester Tynaarlo oud-inwoonster van Eernewoude
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden Monique Schaapveld-Rohling Parijs mede-eigenaar Kiekeboe
 • meer dan 4 jaar geleden Anke Haanstra Garyp Mei-direkteur Master Frankeskoalle Earnewâld
 • meer dan 4 jaar geleden T. Poppema Aldegea student
 • meer dan 4 jaar geleden Annemiek Mulderij Kollumerzwaag
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden BS van Balen Drachten
 • meer dan 4 jaar geleden C Grijzenhout Drachten zeilend recreant
 • meer dan 4 jaar geleden Chiel&Anneke Bolt recreatie ondernemer. De Wilgen/ Zoals de oldehove bij Leeuwarden hoort!
 • meer dan 4 jaar geleden sigarenspeciaalzaak van Balen
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem
 • meer dan 4 jaar geleden anoniem

Blader door alle 1.410 ondertekeningen via alle ondertekeningen.