1.410 ondertekeningen

Alde Feanen bij Earnewâld

Natuurendiertbe_183

NP "De Alde Feanen" hoort bij Earnewâld.
Door een gemeentelijke herindeling in 1984 is het natuurgebied ons ontnomen.

Door opheffing van deze buurgemeente zou dit besluit moeten worden teruggedraaid.

Earnewâld en NP Alde Feanen horen in één gemeente.

PETITIE

Wij

Recreanten,ondernemers,huisje-eigenaren, campinggasten en inwoners van Earnewâld en NP Alde Feanen.

constateren

De gemeenteraad van Boarnsterhim gaat op 30-11-2010 een besluit nemen over het opdeelvoorstel om NP De Alde Feanen bij de gemeente Leeuwarden te voegen.

Earnewâld is bij de toenmalige herindeling in 1984 de Alde Feanen kwijtgeraakt en vindt dat dit wegens emotionele en economisch waarde weer bij de gemeente Tytsjerksteradiel hoort.

en verzoeken

Immers het bezoekerscentrum NP De Alde Feanen ligt in Earnewâld. De natuurbeheerder beheert het gebied vanuit Earnewâld. Huisje-eigenaren in het gebied zijn gericht op Earnewâld. Earnewâld gebruikt het gebied met SKS Skûtsjesilen, spelevaren maar ook voor het schaatsen in de winter. Kortom wie Alde Feanen zegt denkt aan Earnewâld. De kans om na 26 jaar dit gebied weer te herenigen met het dorp is NU. Teken daarom deze petitie. Hartelijk dank.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

 • meer dan 4 jaar geleden Schelte Takoma Leeuwarden
 • bijna 5 jaar geleden anoniem
 • bijna 5 jaar geleden anoniem
 • bijna 5 jaar geleden Ilona van den Brekel Maastricht
 • bijna 5 jaar geleden klazien sibma drachten
 • bijna 5 jaar geleden Jelle Mulder Surhuizum
 • bijna 5 jaar geleden A. van Zon-Knippenberg Earnewâld
 • ongeveer 5 jaar geleden Esther van Dorresteijn Gorredijk
 • ongeveer 5 jaar geleden J.C.Amelink-Kielstra Garyp
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden W. Bles Heerenveen gepensioneerd
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Liesbeth ten Wolde Hurdegaryp
 • ongeveer 5 jaar geleden P van Keimpema Garijp
 • ongeveer 5 jaar geleden Sj Rijpstra Wergea
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Emmy Dijkstra Zwolle
 • ongeveer 5 jaar geleden Jan Cha Dol Rispens Metslawier
 • ongeveer 5 jaar geleden Gooitzen Eggink Boornzwaag
 • ongeveer 5 jaar geleden Adrie en Janke van Dorresteijn-Postma Gorredijk
 • ongeveer 5 jaar geleden Otto A.Burggraaff Opeinde eigner wenark "Wetterflint" a/d Aldwei
 • ongeveer 5 jaar geleden Janneke Vellinga Gytsjerk
 • ongeveer 5 jaar geleden Tabe Velink Gytsjerk recreant alde feanen
 • ongeveer 5 jaar geleden Sietze en Neeltsje van der Meulen Lippenhuzen âld-ynwenners fan Earnewâld
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Tjeerd Jellema Lelystad
 • ongeveer 5 jaar geleden Femke Westerlaan Hurdegaryp
 • ongeveer 5 jaar geleden Geeske vd Meulen Nijmegen oud inwoonster Earnewald
 • ongeveer 5 jaar geleden Anja van der Hoek Tilburg
 • ongeveer 5 jaar geleden Minke Huitema-van der Meulen Neede oud inwoonster
 • ongeveer 5 jaar geleden Eliane Beukers Rosmalen
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Dominique Schaapveld Leiden Student en recreant
 • ongeveer 5 jaar geleden Kor de Vries Drachten Student
 • ongeveer 5 jaar geleden jan smid delfzijl vlak bij Eernewoude geboren
 • ongeveer 5 jaar geleden Lieuwe en Tjitske-Rispens Metslawier
 • ongeveer 5 jaar geleden Gelske Wester Tynaarlo oud-inwoonster van Eernewoude
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Monique Schaapveld-Rohling Parijs mede-eigenaar Kiekeboe
 • ongeveer 5 jaar geleden Anke Haanstra Garyp Mei-direkteur Master Frankeskoalle Earnewâld
 • ongeveer 5 jaar geleden T. Poppema Aldegea student
 • ongeveer 5 jaar geleden Annemiek Mulderij Kollumerzwaag
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden BS van Balen Drachten
 • ongeveer 5 jaar geleden C Grijzenhout Drachten zeilend recreant
 • ongeveer 5 jaar geleden Chiel&Anneke Bolt recreatie ondernemer. De Wilgen/ Zoals de oldehove bij Leeuwarden hoort!
 • ongeveer 5 jaar geleden sigarenspeciaalzaak van Balen
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem

Blader door alle 1.410 ondertekeningen via alle ondertekeningen.