24-09-2011

wat staat ouders in de nabije toekomst te wachten

KOG houdt op zaterdag 24 september een bijeenkomst in de grote zaal van de
Pniëlkerk, Lessinglaan 33, 3533 AN in Utrecht, van 13.00 tot 17.00 uur.

We willen met elkaar in gesprek over: Wat staat ouders in de nabije toekomst
te wachten en hoe moet/kan KOG daar op inspelen. Wat is daarvoor nodig en
wie gaan dat doen?
KOG is een kleine ouderorganisatie met een heel beperkt aantal actieve
donateurs.
We willen ons beraden op de vraag hoe wij ouders het best bij kunnen staan
in hun contacten met jeugdzorg.

De bijeenkomst is uitdrukkelijk niet bedoeld om elkaar te vertellen wat voor
narigheid men kan meemaken met jeugdzorg. Dat weten we allemaal, daarom
bestaat KOG.
We komen deze keer bij elkaar om informatie te krijgen en om te bezien waar
behoefte aan is, wat de koers moet zijn en wat u zelf voor taken kunt
vervullen..

Stichting KOG