20-12-2011

Uitnodiging raadsvergadering voorgenomen finacieel toezicht d.d. 21 december 2011

Agenda Gemeenteraad

Bestuurlijk overleg gemeenteraad met gedeputeerde Van Lunteren over voorgenomen financieel toezicht provincie Utrecht

De provincie (Team Financieel Toezicht Lokale Overheden) heeft kritische kanttekeningen gemaakt bij de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2012 en heeft het voornemen om de begroting 2012 af te keuren en de gemeente onder preventief toezicht te plaatsen.

De gedeputeerde J.W.R. van Lunteren, belast met het financieel toezicht, komt dat voornemen bespreken met de gemeenteraad in een bestuurlijk overleg. Dit overleg is openbaar; u bent van harte welkom.

Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 21 december 2011

20:00 uur, locatie de raadzaal van het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 te Doorn

 

Voorzitter

:

Frits Naafs