16-04-2012

Protest vanuit Dronter wijk

DRONTEN - Drontenaar Wouter Halberstadt is een handtekeningenactie begonnen tegen de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport.

De bewoner van woonwijk De Gilden vreest voor aantasting van het woongenot in zijn buurt onder andere door geluidsoverlast. Ook maakt hij zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid door bijvoorbeeld uitlaatgassen die neerdwarrelen op de wijk.

Zijn petitie is te ondertekenen via de site:

http://petities.nl/petitie/geen-uitbreiding-luchthaven-lelystad

via De Stentor