01-01-2009

PETITIE GAAT DOOR!

De petitie tegen de wettelijke discriminatie van homoseksuele leerlingen en docenten, Uit de kast, uit de klas?!, kan nog steeds ondertekend worden. De regering heeft inmiddels een standpunt over het onderwerp ingenomen, maar de Tweede Kamer moet nog besluiten of ze daarmee instemt. Het debat hierover wordt steeds uitgesteld. We verwachten het nu begin februari 2010. Om de druk op de ketel te houden, loopt de petitie voorlopig gewoon door. Op 29 september presenteerde COC Nederland de eerste ruim 21 duizend handtekeningen aan de Kamer. Diezelfde ochtend kwam de regering met een standpunt over het onderwerp. Van de regen in de drup “Dit standpunt brengt ons van de regen in de drup”, stelt een verontwaardigde COC-voorzitter Wouter Neerings. “Het kabinet stelt voor discriminatie niet langer als discriminatie te beschouwen wanneer scholen zich beroepen op hun grondslag. Dat geeft scholen een carte blanche om homoseksuele leerlingen en leerkrachten van school te sturen”, aldus Neerings. De COC-voorzitter wijst er op dat de regering met dit standpunt niet alleen voorbij gaat aan reprimandes van de Raad van Europa, de Europese Commissie en de Commissie Gelijke Behandeling, maar ook aan de mening van de ruim 21 duizend ondertekenaars van de petitie. De Kamer besluit nu waarschijnlijk in november over het voortbestaan van de discriminerende wetsbepaling.