11-04-2012

Het CDA pleit voor integratie peuterspeelzalen en kinderopvang

Het is van belang dat er in alle kernen van De Bilt goede voorzieningen voor onze jongste inwoners, de peuters, zijn. Dit betekent óók dat het CDA zich – indien de financiële taakstelling gerealiseerd wordt - inzet voor handhaving van de peuterspeelzalen in de gemeente. Het CDA is dan ook ‘blij verrast’ te horen dat de Stichting Peuterspeelzalen met een voorstel komt om én de Peuterspeelzalen te behouden én een bezuiniging van € 180.000 te realiseren.

Het CDA vindt het erg belangrijk dat kinderen mogelijkheden
krijgen om zich te ontwikkelen. In onze gemeente zijn hiervoor
Kinderdagverblijven en Kinderopvang gerealiseerd.

Bezuinigingen leiden er toe dat er op een efficiëntere, effectievere en meer
geïntegreerde manier samengewerkt moet worden. Het CDA juicht het initiatief
van Stichting Peuterpeelzalen om deze verder vorm te geven dan ook van harte
toe. Deze stichting wil intensief samenwerken met diverse kinderdagverblijven
om op deze manier de kosten te drukken. De stichting Peuterspeelzalen De Bilt
verwacht hiermee € 180.000 te besparen. Dit betekent voor de gemeente de Bilt
een bezuiniging van € 180.000.

Het uitgangspunt van het CDA is altijd om gezamenlijk met
‘het veld’ tot oplossingen te komen.
CDA fractievoorzitter Pieter van Maaren onderstreept namens zijn fractie dan
ook het belang van dit initiatief. Voorzieningen behouden én kosten besparing
is de uitkomst. Het CDA is dan ook zeer benieuwd naar de concrete uitwerking
van de planning van Stichting Peuterspeelzaal De Bilt en de financiële
onderbouwing. “Het behoud van een gecombineerde Peuterspeelzaal en
kinderopvang én tevens een besparing van gemeentelijke subsidie van € 180.000 zou
een heel mooi resultaat zijn” aldus Pieter van Maaren

Bovendien:  25 leidsters en 2 kantoormedewerkers werken voor de Stichting Peuterspeelzalen De Bilt. Een belangrijke bron van werkgelegenheid. Het zou ontzettend jammer zijn
indien deze gekwalificeerde mensen hun baan kwijt zouden raken en werkloos
zouden raken. Een extra reden om dit voorstel te omarmen.

Het CDA kijkt vol verwachting naar het voorstel van de
Stichting Peuterspeelzalen!